اصل ي

مهم ترین نکته کوفته تبریزی نیم پز شدن لپه و برنج است و نباید کاملا مغز پخت شود وگرنه مواد شل و باعث وا رفتن کوفته می شود. Jul 24, 2009 · در باب عصمت امام، طباطبايي تبيين مي‌کند که اين نظريه، در اصل، ابداع هشام ابن حکم بود براي حفظ امامان از بدبيني‌هاي مفرط و روبه‌گسترش شيعيان درباره‌ي آنان

2022-12-09
    4 بوصة ل مل
  1. اگر یک قطره ید روی پلاتین
  2. أسماء بحرف ي